Dövskolor i Eritrea

Eritrea
Utbildning

I Eritrea finns bara två grundskolor för barn som är döva. Båda skolorna drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea, med stöd från EFS.

Den ena skolan ligger i Eritreas huvudstad Asmara och den andra i staden Keren. Skolan i Keren är en internatskola.  Skolorna har sammanlagt cirka 180 elever. I Keren börjar barnen i skolan när de är sju år, medan det i Asmara också finns en förskola för barn som är 4-6 år.

Dövskolorna är mycket betydelsefulla för eleverna. Många av dem har inte kunnat teckenspråk innan de började på dövskolan, men på skolan får de äntligen tillgång till ett språk. De får också en gemenskap med andra barn som är döva och en stärkt identitet. På dövskolorna förbereds eleverna för ett självständigt liv och får en yrkesutbildning, bland annat får de lära sig att väva och sy. En del av eleverna fortsätter också med vidare studier. Attityderna i samhället gentemot döva förändras kontinuerligt i och med att de kan försörja sig själva och genomgå högre utbildning.

Dövskolorna är mycket betydelsefulla för eleverna. De får också en gemenskap med andra barn som är döva och en stärkt identitet.

EFS stöd till dövskolorna går bland annat till lärarnas löner, skolmaterial och mat för de elever som bor på internatskolan.
Brist på resurser gör att det inte är möjligt att ta emot fler studenter trots att många står på väntelistan. Det finns långt fler barn som är döva i Eritrea så väntelistan till skolorna är lång.

ge en gåva Ladda ner pdf