Sjuksköterskeutbildning i Padhar

EFS ger stöd till studiestipendier för sjuksköterskestudenter på sjuksköterskeskolan i Padhar, Indien. Padhar är en lite by med ungefär 7 000 invånare.

Indien
Utbildning

I Padhar finns ett sjukhus som är förhållandevis stort för att ligga på den indiska landsbygden. Genom sjukhuset får många fattiga människor i de omkringliggande byarna tillgång till högkvalificerad sjukvård. För att få bättre tillgång till välutbildad personal startade sjukhuset för några år sedan en sjuksköterskeskola. Sjuksköterskeutbildningen är treårig och följs av ett års praktik på sjukhuset. Genom EFS stöd får sjuksköterskestudenter som inte annars skulle haft råd att betala för sin utbildning ett studiestöd. Stödet täcker deras studieavgifter, studiematerial, mat och boende.

Padhar sjukhus drivs av den evangelisk-lutherska kyrkan i Madhya Pradesh i centrala Indien. Sjukhuset har en tydlig kristen profil, exempelvis inleds varje dag med en morgonbön.

ge en gåva Ladda ner pdf