Utbildning för utsatta barn och unga

Diakoni
Etiopien

Hope for Children (HCE) ger utbildning och hem åt unga människor som levt sina liv på gatan.

HCE arbetar med att möta grundläggande behov för utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på grund av fattigdom och unga människor som lever på gatan. HCE har också verksamhet som riktar sig till tidigare prostituerade och kvinnor på landsbygden. HCE arbetar utifrån ett holistiskt tänkande där socialt stöd går hand i hand med kristet liv och lärjungaträning.

HCE erbjuder möjlighet till studier, från grundskola upp till universitetsnivå, men även yrkesutbildningar av olika slag, så att unga människor kan försörja sig själva och bygga sin egen framtid.

EFS stöd till HCE går till: 

  • Studiestöd till barn i familjer som lever i fattigdom i form av skolavgift, skolmaterial och transport.
  • Unga som tidigare bott på gatan och som nu går i grundskolan, på gymnasiet eller på universitet, får stöd till skolavgifter, boende, mat och kläder.
  • Unga människor får gå en ettårig yrkesutbildning och utbilda sig till exempelvis skräddare, frisör, restaurang-/köksbiträde eller byggnadsarbetare för att få möjlighet att försörja sig själva.

ge en gåva Ladda ner pdf