Utbildning för utsatta barn och unga

Diakoni
Etiopien

Hope for Children (HCE) ger utbildning och nya möjligheter för unga människor i utsatthet.

HCE arbetar med att möta grundläggande behov för utsatta barn, barn utan tillgång till utbildning på grund av fattigdom och unga människor som lever på gatan. HCE har också verksamhet som riktar sig till unga kvinnor som levt i  prostitution och kvinnor på landsbygden. HCE arbetar på  ett holistiskt sätt där socialt stöd går hand i hand med kristet liv och lärjungaträning.

HCE erbjuder möjlighet till studier, från grundskola upp till universitetsnivå, men även yrkesutbildningar av olika slag, så att unga människor kan försörja sig själva och bygga sin egen framtid.

EFS stöd till HCE går till: 

  • Studiestöd i form av skolavgifter och skolmaterial till barn i familjer som lever i fattigdom.
  • Unga som tidigare bott på gatan får stöd till sin utbildning genom skolavgifter, boende, mat och kläder.
  • Unga människor får en ettårig yrkesutbildning till exempelvis skräddare, frisör, restaurang-/köksbiträde eller byggnadsarbetare.

Läs mer på HCE:s hemsida

ge en gåva Ladda ner pdf