Regional mötesplats 2019

Den 27 april 2019 kl. 9.00- 16.00 håller EFS Norrbotten årsmöte och Regional mötesplats på Storstrand Kursgård.

Årsmötet för distriktet kommer i huvudsak att behandla försäljningen av gårdarna och beslut om nedläggning. Den Regionala mötesplatsen ersätter i den nya organisationen årsmötet och behandlar EFS Norrbottens verksamhet och ekonomi.

Vi vill betona att det är viktigt att föreningarna har valda ombud på båda mötena.


Programmet för dagen är som följer:

8.30                  Fullmaktsgranskning

9.00                  Distriktets årsmöte

11.00                Demokrati i nya organisationen

12.00                Lunch (finns att köpas)

13.00                Regional mötesplats

16.00                Mötesplatsen avslutas

Vi kommer att bryta för fika under dagen. Sluttiden är uppskattad till ca. 16.00


Handlingar för årsmöte (distriktet)

Dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Handlingar för Regional mötesplats (regionen)

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Budget

Ekonomisk redovisning

Gemensamma handlingar

Fullmakt

Röstlängd

Valberedningens förslag