Regionalt utskott

Här kan du hitta kontaktuppgifter och dokument som hör till det regionala utskottet.

Med i utskottet

Håkan Eriksson Boden, ordförande, hakan.l.eriksson49@gmail.com
Lars Bernspång, Luleå, sekreterare
Margareta Andersson, Blåsmark
Lennart Gustavsson, Norrfjärden
Curth Johansson, Bergsviken
Anna Johnsson, Luleå
Erik Jonsson, Munksund

Styrelseprotokoll att ladda ned

RU 1-20

RU 2-20

RU 3-20

RU 4-20

RU 5 -20

RU 6-20

Distriksstyrelsens protokoll att ladda ned

Dst 1-20

Dst 2-20