Regionalt utskott

Här kan du hitta kontaktuppgifter och dokument som hör till det regionala utskottet.

Med i utskottet

Magnus Johansson, Hortlax, ordförande, umumage@hotmail.com 
Lars Bernspång, Luleå, sekreterare
Margareta Andersson, Blåsmark
Lennart Gustavsson, Norrfjärden
Magnus Johansson, Hortlax
Britta Dahlborg, Luleå
Erik Jonsson, Munksund
Ulrica Lundberg, Tallhedskyrkan

Protokoll att ladda ned

RU 1-20

RU 2-20

RU 3-20

RU 4-20

RU 5 -20

RU 6-20

RU 1-21

RU 2-21

RU 3-21

RU 4-21

RU 5-21

RU 6-21

RU 1-22

RU 2-22

RU 3-22

RU4-22

RU 5-22

RU 6-22

RU 7-22

RU 1-23

RU 2-23

RU 3-23

RU 4-23

RU 5-23

Protokoll EFS Regionala mötesplats- 23


Distriksstyrelsens protokoll att ladda ned

Dst 1-20

Dst 2-20