Regionalt utskott

Här kan du hitta kontaktuppgifter och dokument som hör till det regionala utskottet.

Med i utskottet

Håkan Eriksson Boden, ordförande, hakan.l.eriksson49@gmail.com
Lars Bernspång, Luleå, sekreterare
Margareta Andersson, Blåsmark
Lennart Gustavsson, Norrfjärden
Curth Johansson, Bergsviken
Anna Johnsson, Luleå
Eric Jonsson, Munksund

Styrelseprotokoll att ladda ned