Restriktioner hävs

Under en presskonferens 3 februari fastslog regeringen att i stort sett samtliga Coronarestriktioner slopas från och med den 9 februari.

 Grunden till beslutet att lätta på restriktionerna är att Covid-19 inte längre anses vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom.

 I stort sett alla restriktioner slopas från och med den 9 februari vilket bland annat innebär att kyrkan inte längre behöver begränsa sig gällande antalet deltagare i gudstjänsten. Det behövs inte längre några särskilda avstånd mellan sällskapen och nattvardsfirandet kan återgå till det normala igen. Lägerverksamhet kan också återupptas vilket är ett stort glädjeämne.

Vid misstänkt covid-19 behöver man inte längre testa sig, det gäller för alla utom personal inom sjukvården. Den som inte jobbar inom vården kan alltså nu se coronainfektionen mer som en vanlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har omvärderat covid-19 till att inte längre vara en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Det betyder inte att pandemin är över. Men det betyder att vi kan leva med pandemin, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under presskonferensen.

Ovaccinerade anställda i lokala föreningar

I vår verksamhet och närhet finns personer som inte är vaccinerade. EFS stämmer in i Folkhälsomyndighetens uppmaning att den som kan vaccineras bör vaccinera sig. Samtidigt kan det finnas många olika skäl till varför man inte blivit vaccinerad. 

Som kyrka och i vårt uppdrag att ge evangeliet till hela Guds skapelse vill vi värna om de minsta och erbjuda trygga miljöer. För att hitta ett bra sätt att förhålla oss till varandra inom föreningarna kan det behövas samtal kring hur ovaccinerade kan tjäna och delta i verksamheten.

Vi uppmuntrar dig som anställd och som inte är vaccinerad att samtala med din arbetsledare och regionala missionsledare om hur arbetsuppgifter kan utföras och missionsuppdraget förverkligas på ett så tryggt sätt som möjligt. Det kan efter samtal bli tal om förändrade arbetsuppgifter för den som är anställd och ovaccinerad. Den som är ovaccinerad bör också vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19.