Arkiv

Sök bilder, brev, protokoll, tidningsartiklar, kartor med mera via EFS historiska arkivmaterial.

EFS arkiv är sedan 2012 deponerat i Riksarkivets filial Uppsala arkivcentrum. Arkivet består av handlingar från EFS riksorganisations historia, de äldsta från artonhundratalets väckelsetid på 1840-talet.

Handlingarna är ordnade i två huvudarkiv, ett äldre fram till 1969 och ett yngre från och med 1970. Förutom huvudarkiven finns en mängd mindre särarkiv från verksamheter sorterade under EFS. Särarkiven är redovisade i två sviter, Inlandsmissionen (I) och Utlandsmissionen (U). Dessutom har ett stort antal personarkiv (P) skapats där vi samlar material som efterlämnats av en viss person i tjänst, hemma eller ute.

EFS dokumenten i Riksarkivets databas kan nås genom att klicka på följande länk: https://sok.riksarkivet.se/. Landsarkivet i Uppsala har en läsesal där de flesta av dessa dokument kan beställas och läsas i original. Besöksadressen är: Uppsala Arkivcentrum, Von Kræmers allé 19, Uppsala. Landsarkivets öppettider finns under följande länk: https://riksarkivet.se/uppsala.

Dessutom har ett stort antal brev, fotografi och ett antal utgivna böcker skannats in digitalt. Dessa kan studeras på skärmen eller laddas ner och tryckas ut. Länken till denna EFS egen webbsida är följande: https://www.efsarkiv.nu. Sidans sökfunktion låter dig finna enstaka ord eller personnamn som relaterar till det du letar efter.

Många tusen och tiotusentals brev finns fortfarande bara i originalform, inbundna årsvis från 1850-talet och framåt. Mycket arbete pågår för att förbättra tillgängligheten till detta rika material. Några härliga frivilliga renskriver dagböcker och översätter brev till engelska. Andra ställer upp för att skanna och organisera. Bosse Temnéus, arbetar deltid som ansvarig och kan nås genom arkivets e-postadress: arkiv@efs.nu