Att möta människor i sorg

Det händer mycket i Sverige nu med anledning av coronaviruset. Det väcks många frågor och en hel del sorg av olika slag. Därför finns här några rader som kanske kan vara till hjälp för dig som enskild men också för er i föreningen, för att stödja människor som sörjer i denna tid.

Gud har skapat människan till sin avbild och han uttrycker igenom hela bibeln sin kärlek till människan. I Nya testamentet skildras hur Jesus möter människor i sorg och hur han själv sörjer. Han gråter och ger tröst och han är närvarande med människor. Gud har skapat oss till gemenskap, med honom och varandra. Jesus förklarar för oss att vi människor är gåvor till varandra. Han ber oss att visa varandra kärlek.

Ni och ert sammanhang kan få förmedla Guds omsorg till människor. Antingen bara genom att vara närvarande medmänniskor eller genom att få säga något till tröst, att få be tillsammans. Det finns tröst hos Gud och det finns hopp och en framtid.

Olika sorters sorg

Det finns olika sorger som liksom står sida vid sida. Det kan handla om förlust av en anhörig eller  sorgen över att inte få hälsa på sina äldre familjemedlemmar. Men det kan också handla om ungdomar som får sina förväntningar inför sommaren grusade och om personer som förlorar sitt arbete.

Sorg drabbar oss inte bara när någon dör, utan i samband med olika slags  förluster och upplevelsen att något tagits ifrån oss. Det är lätt att vi värderar olika sorters sorg och att vi bagatelliserar den sorg som kan tyckas liten.

Sorg är en nödvändig process och någon har sagt: Bara sorg botar sorg. Bara genom att vara i sorgen kommer vi genom sorgen.

Ge stöd

Både som förening och som enskilda har vi som kyrka ett uppdrag. Jesus håller oss i handen, vad vi än går igenom. Hur kan vi hjälpa människor att se att han är närvarande? Hur kan vi ge tröst? Det finns några konkreta saker som vi kan göra.

Omsorg – Att erbjuda en kärleksfull miljö. Det kan vara viktigt att känna att någon visar omsorg. Du kan inte hjälpa den sörjande att sörja, men du kan ge stöd på vägen genom sorgen. Omsorg tar vi människor till oss på olika sätt. Lyssna i det enskilda fallet på vad den personen behöver, och om du är osäker så fråga. En del behöver närhet och samtal, någon mest praktisk hjälp, andra behöver eget utrymme.

Lyssna – Som sörjande har man kanske behov av att få prata. Att få berätta om samma sak många gånger kan vara viktigt. Det är inte att vara tjatig utan att få ett utlopp för allt det som rör sig i ens inre. Men det finns också de som inte vill prata. Respektera den tystnaden och fråga istället: Vad kan jag göra för dig?

I sorg reagerar vi olika. Någon gråter och någon annan blir  arg. Inget av det är farligt. Sorgen ska inte tröstas bort. Var bara närvarande och lyssnande.

Våga fråga hur det är – Det kan vara svårt att veta vad man ska säga till en person som förlorat något eller någon. Alltför många människors sorg har tigits ihjäl på grund av andra människors rädsla. Rädslan för att det är svårt får inte hindra oss från att närma oss och fråga hur det är. Tänk på att det inte handlar om att säga ”exakt” rätt saker. (Det är bättre att säga något än att inte säga något alls).  Det kan börja med ett ärligt: Hur mår du? Hur har du det? Då låter du personen veta att han/hon  är sedd. Den person som inte vill berätta hur det är kommer att vara tyst eller undvikande och det är helt okej.

Svåra frågor – Förlust och sorg kan väcka många frågor. Känn inte att du som lyssnar behöver ha alla svar. Lyssna och ge tillåtelse att ”säga som det är”, att vara ärlig. Du kan säga: Jag vet inte. Jag har inget svar.

I denna tid får vi be om Guds närvaro och beskydd. Vi får vila i förtröstan att han bär oss. Att Gud i svåra tider drar människor in i sin gemenskap. Han använder dig  och den förening du är en del av som redskap för den tröst och det hopp han vill förmedla. När vi står tillsammans med Gud och varandra får vi kraft och hopp för det som ligger framför.

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS