Musikbibliotek

Inspiration

Musikern i musikuppdraget, film

Noter från Böneåret

Bön, PDF med noter till sång från böneåret.

Jag anar någons närhet, PDF med noter till sång från böneåret.

Jag anar någons närhet – kör arr, PDF med noter till sång från böneåret.

Herre jag vill bida, PDF med noter till sång från böneåret.

Portar, öppna er vida, PDF med noter till sång från böneåret.

Ropa till Gud i din nöd, PDF med noter till sång från böneåret.

Vem är som Herren, PDF med noter till sång från böneåret.

Välsignad är den som kommer, PDF med noter till sång från böneåret.

Nära dig, PDF med noter till sång från böneåret.

Bönesånger Stefan Nordström HT 2014, PDF med noter till bönesångerna som Stefan Nordström gett ut.

 

Noter från Bibelåret

Du såg mig, PDF med noter till sång från bibelåret.

Du sänder din Ande, PDF med noter till sång från bibelåret.

Du är en förlåtande Gud, PDF med noter till sång från bibelåret.

Hannas lovsång, PDF med noter till sång från bibelåret.

Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herre min synd är stor, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herren är min herde, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herrens hand har visat sin kraft, PDF med noter till sång från bibelåret.

Jag litar på din godhet, PDF med noter till sång från bibelåret.

Jag lyfter blicken mot dig, PDF med noter till sång från bibelåret.

 

Gudstjänst

Brukssånger, Ekumeniakyrkans notbank utifrån kyrkoåret.

David media

Psalmackompanjemang på CD

Unga psalmer på CD

 

Bönesånger

Jag sträcker mina händer mot dig – Kör

 

Kör

Brukssånger
Gospel start publishing
Frimus – Kör, blås och storband
Liv att dela – CD Sånger för gudtjänst

 

Musikal

HansOlov Furberg har jobbat med uppsättningar av allehanda slag i många år både professionellt och på amatörnivå. Han står gärna till förfogande för föreningar som vill jobba med:

– musikal ur ett produktionsperspektiv

– föreställning i text och musik

– komponera musikalmusik

– skriva manus

Ersättning: enligt överenskommelse med HansOlov. Resa från Kramfors .

hansolov.furberg@telia.com, 070-225 17 35

Mer info: http://www.facebook.com/FurbergGarneij 

 

Barn

Salts material

Salta sånger
Jag vill va med!

Jesus till alla (ljudfil och noter)

Övriga material

Änglalåt
Carama

Ungdom

Soul Children

Presentationsfilm – Soul Children

Resurspersoner

Följande personer har ställt sig till förfogande för EFS föreningar, i mån av tid. Arvode enligt överenskommelse med resurspersoner.

Martin Börjesson

Göteborg. Lovsångsledning  och inspiration kring musik i gudstjänsten 070-975 19 00

Maria Nordenback Kress

Stockholm. Körinspiration, gospelrepertoar, körworkshop (klang, uttryck, rörelse), sjunga själv / komma med med Gospeltrio / komma med Gospel Nation, leda lovsång och tillbedjan vid gudstjänst/konferens, undervisa som sångpedagog, barnkörworkshop / konsert , nobaproduction@me.com

Maria Smeds,

Uppsala. Kör- och gospelkörinspiration. Undervisning om tillbedjan och lovsång för alla generationer. maria.smeds@efs.nu, 072–158 02 34

Gustav Ericsson

Stockholm/Uppsala. Lovsångledning. gustafee@hotmail.com , 070-377 28 88

Marica Lindqvist

Skellefteå.  Kör, sångutbildning, röstvård. maricalindqvist@gmail.com, 070-377 28 88

Mattias Lindqvist

Skellefteå. Kör mattiasbrev@gmail.com, 070-5723249

HansOlov Furberg

Kramfors. Musikal ur ett produktionsperspektiv, föreställning i text och musik, komponera musikalmusik, skriva manus.  hansolov.furberg@telia.com, 070–225 17 35, https://www.facebook.com/FurbergGarneij

Rikard Land

Borlänge. Professionellt ackompanjemang, konserter, gudstjänster, förrättningar samt gospelworkshops för körer. Basen är Borlänge, men arbetsfältet är hela Dalarna och Västmanland, och även längre bort. rikard@LandOfArts.se , 0735–63 62 60. www.LandOfArts.se 

Vi hänvisar till ovan nämnda personer för inspiration inom musik. De flesta har tydlig koppling till EFS. När det gäller arrangemangen är EFS i de flesta fall medarrangörer.

Utbildningar

Glimåkra folkhögskola, Osby, Gospellinje, 1 år

Mellansels folkhögskola, Örnsköldsvik

Solviks folkhögskola, Skellefteå. Har musiklinje, 1-2 år men även förekommer kortare kurser inom musik.

Sundsgårdens folkhögskola, musiklinje med inriktning på klassisk musik och jazz. Vi har även ibland studerande som läser körledning och produktion. Kortkurser för musiker vid efterfrågan. 

Ekonomiskt stöd

Stöd till inköp, arvoden och kursavgifter för utveckling av musik och tillbedjan i EFS-föreningarna kan sökas ur ”Maria Roman fonden”. Upp till halva kostnaden kan beviljas ur fonden. För mer information kontakta Maria Smeds, maria.smeds@efs.nu eller 072–158 02 34.