Musikbibliotek

Inspiration

Musikern i musikuppdraget, film

Noter

Tema bön

Jag sträcker mina händer mot dig – Kör

Bön, PDF med noter till sång från böneåret.

Jag anar någons närhet, PDF med noter till sång från böneåret.

Jag anar någons närhet – kör arr, PDF med noter till sång från böneåret.

Herre jag vill bida, PDF med noter till sång från böneåret.

Portar, öppna er vida, PDF med noter till sång från böneåret.

Ropa till Gud i din nöd, PDF med noter till sång från böneåret.

Vem är som Herren, PDF med noter till sång från böneåret.

Välsignad är den som kommer, PDF med noter till sång från böneåret.

Nära dig, PDF med noter till sång från böneåret.

Bönesånger Stefan Nordström HT 2014, PDF med noter till bönesångerna som Stefan Nordström gett ut.

 

Tema Bibel

Du såg mig, PDF med noter till sång från bibelåret.

Du sänder din Ande, PDF med noter till sång från bibelåret.

Du är en förlåtande Gud, PDF med noter till sång från bibelåret.

Hannas lovsång, PDF med noter till sång från bibelåret.

Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herre min synd är stor, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herren är min herde, PDF med noter till sång från bibelåret.

Herrens hand har visat sin kraft, PDF med noter till sång från bibelåret.

Jag litar på din godhet, PDF med noter till sång från bibelåret.

Jag lyfter blicken mot dig, PDF med noter till sång från bibelåret.

 

Resurssidor med noter för gudstjänst och kör

Brukssånger, Ekumeniakyrkans notbank utifrån kyrkoåret.

David media

Psalmackompanjemang på CD

Unga psalmer på CD

Brukssånger

Gospel start publishing

Frimus – Kör, blås och storband

Liv att dela – CD Sånger för gudtjänst 

Musik för barn och unga

Salts webbutik

Jesus till alla (ljudfil och noter)

Soul Children (kör 10-16 år)

Soul Children

Presentationsfilm – Soul Children

Resurspersoner

Följande personer har ställt sig till förfogande för EFS föreningar, i mån av tid. Arvode enligt överenskommelse med resurspersoner.

Maria Nordenback Kress

Stockholm. Körinspiration, gospelrepertoar, körworkshop (klang, uttryck, rörelse), sjunga själv / komma med med Gospeltrio / komma med Gospel Nation, leda lovsång och tillbedjan vid gudstjänst/konferens, undervisa som sångpedagog, barnkörworkshop / konsert maria.nordenbackkress@efs.nu

Rikard Land

Borlänge. Professionellt ackompanjemang, konserter, gudstjänster, förrättningar samt gospelworkshops för körer. rikard@LandOfArts.se , 0735–63 62 60. www.LandOfArts.se 

Vi hänvisar till ovan nämnda personer för inspiration inom musik. De flesta har tydlig koppling till EFS. När det gäller arrangemangen är EFS i de flesta fall medarrangörer.

Utbildningar

Glimåkra folkhögskola, Osby, Gospellinje, 1 år

Mellansels folkhögskola, Örnsköldsvik

Solviks folkhögskola, Skellefteå. Har musiklinje, 1-2 år men även förekommer kortare kurser inom musik.

Sundsgårdens folkhögskola, musiklinje med inriktning på klassisk musik och jazz. Vi har även ibland studerande som läser körledning och produktion. Kortkurser för musiker vid efterfrågan.