Sänd

Sänd består av fem moduler med olika fokusområden. Undervisningen sker mestadels via film. Två av filmerna ses före våra träffar och två på plats. Detta för att frilägga tid till processarbetet i den egna gruppen samt reflektion med övriga grupper. Det kommer också att finnas en resursbank av kompletterande filmer. Så här ser upplägget ut. (Modul 4 och 5 jobbar vi just nu med).