Undervisning

Här kan du ta del av undervisning i ljudformat från olika konferenser och sammankomster.

Mission i Sverige 2018:

Mod att vara kyrka – att nå en ung generation

Biskop Martin Modéus, Linköpings stift.

Biskop Martin talar utifrån tre punkter:

  1. Att göra resan från missmod till hopp
  2. Att medvetet arbeta generationsöverskridande
  3. Att ta efterfrågan på samtal och undervisning om kristen tro på allvar.

 

Barn och unga i Sverige idag

Amanda Vadian, vik. generalsekreterare för Salt.

Amanda delar utmaningar i snabba generationsskiften och en ny generation som växer fram som aldrig har levt utan mobiler och Facebook.

 

Erfarenheter i mötet med ungdomsvärlden

Sebastian Stakset, artist och föreläsare.

Sebastian delar personligt och engagerande från sitt eget liv från kriminalitet till att bli en kristen. Ett budskap om hopp i vår tid.