Samarbetskyrkopräst och komminister till Sankt Knut i Lund

Sankt Knut är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Vi utlyser en kombinerad tjänst som samarbetskyrkopräst (50%) och församlingspräst (50%). I arbetsuppgifterna ingår bland annat att arbeta med gudstjänster och kyrkliga handlingar, integrationsarbete med nyanlända, barn och familj, konfirmand och ungdomar, samt att vara länken mellan EFS-föreningen och de anställda i samarbetskyrkan.

På Sankt Knut sjuder gudstjänsterna av liv, och många barnfamiljer väljer att fira gudstjänst här, då vi erbjuder barnkyrka och ”mässa med små och stora” regelbundet. Vi har även babycafé och barnkör. Vi arbetar just nu aktivt med att bygga upp ett ungdomsarbete.

Språkcaféet på tisdagar är navet i Sankt Knuts integrationsarbete.

Vi arbetar i team för att skapa delaktighet genom ideellt medarbetarskap i gudstjänster och andra verksamheter, genom EFS och församlingens många ideella grupper.

Vi söker dig som

  •  är präst, gärna med erfarenhet av att arbeta i en samarbetskyrka
  •  hämtar kraft i tro och gemenskap med Jesus Kristus för att ge det vidare i din tjänst
  •  har ett tydligt missionsperspektiv
  •  gillar att arbeta i team, och kan även arbeta självständigt
  •  har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och konfirmander
  •  är bra på att nätverka
  •  uppmuntrar ideellt medarbetarskap
  •  lägger ut Ordet så att så väl små som stora får något med sig hem
  •  är positiv till EFS och är villig att tjäna i samarbetssituationen

Sista ansökningsdag är den 26 juli.

Läs mer om tjänsten här

Kontakt:

Lis Carlander, församlingsherde i Lunds östra stadsförsamling
046–718781, lis.carlander@svenskakyrkan.se

Kenneth Ferm, ordförande i EFS-föreningen på Sankt Knut
0761–771935