Sophia och Elias Tranefeldt

Sophia och Elias Tranefeldt är utsända från EFS Västsverige till Etiopien.

Sophia arbetar med bibelöversättning i samarbete med Summer Institute of Linguistics. Elias undervisar i exegetik vid Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium. De bor i Addis Abeba, Etiopien sedan januari 2015. De är utsända från EFS Västsverige. De har fyra barn: Gabriel, Josef, Emanuel och John.

Läs deras blogg: bibelbruk.wordpress.com.