S:ta Clara kyrka vill värma fler

Mitt i Stockholms hjärta finns S:ta Clara kyrka, för att sprida värme och hjälpa fler att #claravintern

Många känner till S:ta Clara kyrka, kyrkan mitt i Stockholm city med ett omfattande diakonalt arbete. Något som däremot inte är lika välkänt är att S:ta Clara är en EFS-förening och hyr kyrkobyggnaden av Stockholms domkyrkoförsamling.

Under 2018 har föreningen fått väsentligt utökade kostnader för bland annat lokalen vilket hotar det viktiga arbetet för Stockholms utsatta. Lagom till första advent lanserades därför kampanjen #claravintern med syfte att samla in pengar till verksamheten och skapa medvetenhet både om de sociala problem som finns i staden och om Claras viktiga insatser.

Några exempel på den verksamhet som bedrivs i S:ta Clara är daglig matutdelning, sovplatser för hemlösa, utdelning av kläder och skor, stöd till prostituerade och en ungdomsgård. I takt med den sjunkande temperaturen ökar behovet av stöd menar Mats Nyholm, direktor i S:ta Clara och pekar på ett ökat tryck på bland annat ”nattöppen kyrka”. Det diakonala arbetet genomsyras av regelbunden bön och en önskan om att sätta Jesus i centrum.

Många av de som idag är en del av S:ta Claras gemenskap har själva levt i utsatta situationer såsom hemlöshet eller missbruk och har genom kontakten med kyrkan fått hjälp att vända sin situation, och inte minst fått en Gudstro. I kampanjen #claravintern berättar flera av dessa personer om hur deras liv förändrats genom kontakten med S:ta Clara.

claravintern.nu kan du läsa mer om kampanjen och se de 24 vittnesbördsfilmer som delats under december månad.