Styrelseutbildning

EFS Norrbotten inbjuder till en styrelseutbildning för hela den lokala styrelsen. Uppdraget som styrelse är att lyssna in medlemmarna söka Guds ledning och finna vägarna att nå ut med evangeliet i ert område.

Ni kommer dels få input i form av tips och idéer kring hur man kan lägga upp styrelsearbetet på ett effektivt sätt med fokus på att utveckla föreningens arbete. Men även få frågeställningar och tid att prata med varandra i styrelsen kring de mer övergripande frågorna kring förenings framtid och inriktning.

Utbildningen sker anpassat i mindre grupper om 1-3 föreningar med föreningar av liknande storlek och förutsättningar. Datum för genomförandet beslutas gemensamt  med er. Vi vet att flera styrelser vill vänta med att genomföra styrelseutbildningen till dess det går att träffas. För de som önskar går det även att genomföra digitalt.

Sista datum för anmälan är den 11 april, till

Henrik Näslund
Missionsledare EFS Norrbotten
EFS – en missionsrörelse i Svenska kyrkan

0920–20 33 41, 070–300 85 22
EFS Norrbotten, Stationsgatan 48, 972 33 Luleå