Svenska kyrkan Karlskrona söker komminister 100% till nybildad samarbetskyrka med EFS

EFS Möllebackskyrkan och Svenska kyrkan Karlskrona-Aspö pastorat har samverkat sedan 2001. Vi vill nu fördjupa samarbetet genom att bilda en samarbetskyrka.

Mission är vår vision och vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Att ges möjlighet att växa och utvecklas i tron är centralt; bibelläsning, bön, gudstjänst, samtal och gemenskap är viktiga hörnstenar, liksom mission lokalt och globalt. Vi vill arbeta tillsammans, frivilliga och anställda, för att förverkliga vår vision genom att skapa levande mötesplatser.

Vi söker dig som vill bygga samarbetskyrka, som är en god förkunnare, själasörjare och som har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter med såväl förening och medlemmar som med anställda, frivilliga och vi vill också som en del i den världsvida kyrkan ge evangeliet vidare. Du vill vara med och utrusta frivilliga ledare, vara en drivkraft kring läger, konferenser, barn- och ungdomsgrupper, kör- och musikverksamhet et cetera.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som komminister på 100 %.
Välkommen med din ansökan, styrkt meritförteckning och löneanspråk till:
Karlskrona-Aspö pastorat, Amiralitetstorget 27, 371 31 Karlskrona.

Mer information får du genom:
Kyrkoherde Pamela Garpefors, tel 070-3493643
Ordförande i EFS-föreningen Tobias Eriksson, tel 0768-832453

Läs mer om tjänsten på www.mollebackskyrkan.se.