Alpha

Alpha är en 10 veckor lång upptäckarkurs i kristen tro, för alla, men framför allt för icke kyrkvana och sökare.

Upplägg

Alpha handlar om det mest grundläggande i livet: mat, gemenskap och frågan om livets mening…! Kursen består av en serie föreläsningar över ämnen som berör den kristna tron. Alpha-tillfällena präglas av öppenhet och respekt och ger utrymme för samtal. I mötet med andra religioner utmanas vi att själva fundera över vår egen tro och livsåskådning. Vi ger och tar emot förutsättningslöst av våra och andras livserfarenheter och funderingar, oavsett bakgrund och tro.

Idag har minst 100 000 svenskar och totalt 29 miljoner världen över gått en Alphakurs och många har hittat en levande tro.

Alpha finns nu också som ett filmkoncept. Du hittar mer info på Alphas hemsida: www.alphasverige.org

Kurs och inspirationsdagar

Önskar din förening eller församling inspiration och utbildning för att leda Alphakurser? EFS anordnar kurser och inspirationsdagar.

Alpha-kursen blev ett intressant och roligt tillfälle att träffa nya människor och lyssna på intressanta föreläsningar om livets djupare frågor och livsåskådning. Att få lyssna till andra och deras tankar har utvecklat mig som människa. Jag har blivit tydligare med vad jag står för och vad jag tror på.

Örlogskapten Johan Idesjö, HKV

Mer information hittar du på efsplay.nu/forsamlingsalpha