EFS mission i Sverige

Vi vill att människor i Sverige skall få möta Guds kärlek i Jesus Kristus.

Vi vill utrusta till ett liv i Jesu efterföljd och uppmuntra till nya sätt att vara kyrka. Vi vill att kristna i vårt land skall förstå sin uppgift i Guds rike och våga ta Guds kallelse på allvar.

Älskad, Rustad, Sänd – ledord för mission i Sverige!

På EFS distrikts- och lokalnivå utförs ett omfattande missionsarbete genom bland annat gudstjänstliv, barn- och ungdomsverksamhet, musik, och diakoni.

På nationell nivå erbjuder EFS Sverigeavdelning utbildningar, materialproduktion och konferenser med fokus på församlings-/föreningsutveckling och nyetablering. EFS är en rörelse i Svenska kyrkan och har till uppgift att medverka i dess stora missionsuppdrag.