EFS nyplanteringsarbete

På EFS årsmöte 2003 antogs en motion om att EFS aktivt skulle arbeta för att främja nyplanteringar. Efter det bildades en arbetsgrupp och en handlingsplan fastställdes. Idag består arbetsgruppen av:

Martin Alexandersson (sekr.), Uppsala
Mikael Artursson, Malmö
Torbjörn Larspers, Alunda
Ingrid Lundström, Vattholma
Tin Mörk, Rasbo
Kerstin Oderhem (ordf.), Rydaholm
Henrik Roos, Huddinge

EFS attityd kring nyplanteringar är att vi inte bestämmer vart det ska planteras och skickar dit människor, utan istället vill vi stötta de individer som har en vision att plantera på en plats. Detta gör att en hel del av planteringarna kanske inte – i mänskliga ögon – verkar vara de mest strategiska: till exempel i mindre orter på landsbygden. Men, vi tror ju att alla svenskar behöver lära känna Jesus och därför behöver vi nyplanteringar både i små byar och i våra storstäder. Det nyplanteringsgruppen och EFS rikskansli därför gör är att inspirera och stötta de individer som bär på en längtan att nyplantera. Dessa resurser kan du läsa om här.

Eftersom vi inte initierar några nyplanteringar kan vi heller inte bestämma vem som får och inte får nyplantera. Dock säger vi att vi har fyra kriterier som vi önskar att man ska uppfylla för att en nyplantering ska kunna fungera:

  1. Syftet med nyplanteringen är att nå nya människor
  2. Nyplanteringen kommer inte ur splittring
  3. Nyplanteringen ser sig själv som en del av Kristi kropp på den ort där man vill verka
  4. Den är initierad av Gud

De tre första punkterna behöver knappast utläggas, men den fjärde kanske verkar märklig. Om man utgår från Missionsbefallningen (Matt 28:18-20) så borde väl allt arbete vara initierat av Gud? Ja, det stämmer – men vi tror att en nyplantering också behöver ha fått en direkt klarsignal från Gud för att hamna rätt: både i tid och plats och hur den ska se ut. Även om Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1Tim 2:4), så tror vi inte att Guds plan att det just idag nyplanteras i varje svensk ort. Vi behöver med andra ord hamna i fas med Guds plan.

För mer info: Nyplanteringskonsulent Martin Alexandersson eller på telefon 018-4302583, 0721-580283 eller arbetsgruppens ordförande Kerstin Oderhem eller på telefon 0470-26248, 070-560 01 01.