Projekt Injil

Vi vill rusta EFS att bättre gestalta hela evangeliet bland människor med muslimsk bakgrund. Och tillsammans bygga församling.

Idag finns det fler människor med muslimsk bakgrund än någonsin i Sverige, vilket är en fantastisk möjlighet för kyrkan att ta tillvara på. Vi vill dela tron med nya människor och vi vill berikas av andra kulturer.

Injil är det arabiska ordet för evangelium och med projekt Injil vill vi rusta EFS att bättre gestalta hela evangeliet bland våra vänner och bekanta med muslimsk bakgrund. Och tillsammans bygga församling.

Med nätverkande, genom att hitta de resurser som redan finns bland oss, med kurser, relationer och bön vill vi tillsammans med er bli bättre på både integration och evangelisation.

Guds rike i orten – konferens i Husby, 21 oktober

Välkommen till en spännande heldagskonferens där vi tillsammans får drömma om att se liv och samhällen förvandlade av Jesus – även i Sveriges mest utsatta områden.
Konferensens huvudtalare är Theo Visser. Han kommer från Rotterdam i Nederländerna där han planterat flera mångkulturella församlingar. Under dagen kommer alla kunna välja mellan tre olika inriktningar: Möte med muslimer, Missionell diakoni eller Pionjära initiativ.

Läs mer om dagen
www.efk.se/frikyrkaniorten
Arrangörer: EFK, EFS, Equmeniakyrkan, Pingst och SAM.
Kontakta Frida Thornell om du vill veta mer. Hoppas vi ses!

 

Al Massira

Al Massira är en upptäckarkurs i kristen tro, för människor med muslimsk bakgrund. 12 gånger träffas gruppen för att tillsammans se på filmer med undervisning, samtala om Gud och dela livet. Det är en kronologisk vandring genom Bibeln, i sökandet efter Messias. Ett upplägg som liknar Alpha.

Dessa grupper har fått betyda mycket för människor som är nyfikna på den kristna tron och vi hoppas att fler församlingar ska vilja använda detta som ett verktyg i evangelisation och lärjungaträning.  

För att kunna leda en Al Massira grupp behöver man gå en ledarutbildning. Kontakta gärna oss på INJIL för mer information och datum för kommande utbildningar. 

Mer information hittar du här.

Kursen Vänner emellan

Vänner emellan är en interaktiv kurs med sju träffar som syftar till att hjälpa vanliga kristna att bygga vänskap med vanliga muslimer och ge redskap för att förklara och dela den kristna tron.

I höst kommer vi starta nya onlinekurser då vi möts för samtal och undervisning på nätet. Frida Thornell leder kursen. Du är välkommen att vara med!

Mer information om kursen här.

Seminarier

Önskar din förening eller församling inspiration och utbildning för att bättre kunna gestalta evangeliet till människor med muslimsk bakgrund? EFS leder gärna seminarier eller inspirationsdagar. Kontakta frida.thornell@efs.nu för mer information.

Migration och integration

Läs mer om hur EFS arbetar med migrations- och integrationsfrågor här.