Projekt Injil

Vi vill rusta EFS att bättre gestalta hela evangeliet bland människor med muslimsk bakgrund. Och tillsammans bygga församling.

Idag finns det fler människor med muslimsk bakgrund än någonsin i Sverige, vilket är en fantastisk möjlighet för kyrkan att ta tillvara på. Vi vill dela tron med nya människor och vi vill berikas av andra kulturer.

Injil är det arabiska ordet för evangelium och med projekt Injil vill vi rusta EFS att bättre gestalta hela evangeliet bland våra vänner och bekanta med muslimsk bakgrund. Och tillsammans bygga församling.

Med nätverkande, genom att hitta de resurser som redan finns bland oss, med kurser, relationer och bön vill vi tillsammans med er bli bättre på både integration och evangelisation.

Kursen Vänner emellan

Vänner emellan är en interaktiv kurs med sju träffar som syftar till att hjälpa vanliga kristna att bygga vänskap med vanliga muslimer och ge redskap för att förklara och dela den kristna tron.

I slutet av Januari kommer vi starta två nya onlinegrupper, en grupp kommer ses varannan vecka dagtid och en grupp träffas kvällstid. Vi möts alltså för samtal och undervisning på nätet. Frida Thornell leder kursen. Du är välkommen att vara med!

Mer information om kursen här.

Seminarier

Önskar din förening eller församling inspiration och utbildning för att bättre kunna gestalta evangeliet till människor med muslimsk bakgrund? EFS leder gärna seminarier eller inspirationsdagar. Kontakta frida.thornell@efs.nu för mer information.

Migration och integration

Läs mer om hur EFS arbetar med migrations- och integrationsfrågor här.