Integrationsarbete

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det”. Hebreerbrevet 13:2

I EFS lokala föreningar, grupper och sammarbetskyrkor görs stora insatser för enskilda och familjer som är asylsökande eller nyanlända. Integrationsverksamheter sker i många olika former, från råd och stöd i samband med asylansökningar till språkcaféer, gemenskapsgrupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning och framförallt den egna kontakten vänner emellan.

EFS Sverigeavdelning arbetar inte med enskilda fall utan hänvisar till Asylrättscentrum som erbjuder gratis juridisk rådgivning för asylsökande.

Vill du stödja EFS samarbetspartner CAPNI som bedriver hjälparbete i Kurdistan Norra Irak? Läs mer här!