Integrationsarbete

Vi lever i en tid då många människor tvingas fly sina hemländer pga av krig och konflikter. Världen har landat vid våra fötter. Missionsuppdraget finns direkt utanför vår egen dörr och vi som församlingar och EFS-föreningar ställs inför nya utmaningar. Detta är en verklighet som kommer fortsätta påverka Sverige för en lång tid framöver.

Exemplen på integrationsverksamheter som EFS-föreningar bedriver runt om i Sverige är lång. EFS lokalt bedriver språkcaféer, öppet hus, körer, scouting för nyanlända, syföreningar, kvinnogrupper, textil och pysselverkstad, Alpha-grupper, övningskörning med asylsökande, gudstjänster med tolkning samt den egna kontakten vänner emellan. Läs mer om hur EFS vill arbeta med mottagande och integration här.

Al Massaira

Al Massira-materialet är ett material på svenska, arabiska, engelska m.fl. språk för att nå ut med berättelsen om Messias med start i Gamla testamentets profetior och berättelser.

http://www.almassira.org/se/

Det berättas i Lukas evangelium om hur Jesus vandrade till en by som heter Emmaus tillsammans med två vänner som försökte finna svar på några stora frågor. Han gav dem svar utifrån de gamla profeternas budskap (eller tecken). Al Massira vill ta med små grupper av vänner på en liknande vandring för att upptäcka svar som är relevanta för vår tid och upptäcka Messias sanna identitet.

  • Förutser och tar upp vanliga frågor om Messias som många brottas med.
  • Relevant för alla åldrar och passar både män och kvinnor.
  • Finns på flera olika språk: arabiska, svenska, engelska med flera.
  • Kan användas med eller utan det tryckta materialet.
  • Ger en tydlig överblick över det bibliska budskapet innan man uppmuntras att själv ta ställning

För att få del av Al Massira-resursen behöver man gå en ledarutbildning. Den sträcker sig vanligtvis över två dagar och innehåller allt du behöver för att kunna använda materialet med dina vänner.