Medlemskap i EFS

Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att vara med i en missionsförening eller en EFS-grupp. Då har man yttrande- och förslagsrätt på EFS årsmöte samt möjlighet att delta som röstberättigad. För att bli medlem kontaktar man den missionsförening/EFS-grupp man är intresserad av att bli medlem i. Du hittar kontaktuppgifter till respektive lokalförening här.

Vill du bli enskild medlem i EFS Västerbotten så kontaktar du det distriktet. Du hittar kontaktuppgifter till alla regioner/distrikt här.
För alla andra regioner hänvisar vi att bli riksmedlem genom att fylla i uppgifterna nedan.

Enskilt medlemskap i EFS, eller i ett distrikt, finns för dem som stödjer EFS grundtankar men av olika anledningar inte har medlemskap i lokal förening/EFS grupp. Som enskild medlem har du  yttranderätt på EFS årsmöte.

Som medlem i EFS får du del av vår medlemstidning Budbäraren. Första året som medlem är kostnadsfritt, därefter tillkommer en avgift på 250 kr/ år.

Vill du bli enskild medlem i EFS Riksorganisation?

1. Fyll i formuläret nedan
2. Styrelsen tar beslut om inkomna ansökningar på kommande styrelsemöte

  • xxxxxxxx-xxxx
  • xxx-xxxxxxx

 

Goda skäl att vara medlem i EFS