Musik

Musiken är en självklar bärare av evangeliet i EFS – i tillbedjan och mission. Vi har en lång musikalisk tradition.

Lina Sandell och Oscar Ahnfelt skrev psalmer som tillhör Sveriges psalmskatt. Genom åren har nya genrer kommit till och idag är den musikaliska bredden väldigt stor. Babyrytmikgrupper, barnkörer, gospelkörer, blåsorkestrar, rockband, kyrkokörer och seniorkörer är några exempel.

I EFS regioner och i missionsföreningar anordnas en rad olika musikaktiviteter och ideella och anställda musikledare har en viktig roll i missionsuppdraget.

Resursbank

I vår resursbank kan du som är intresserad av musik hitta inspiration, ladda ned noter och texter samt hitta bra kontaktpersoner.

Mejlutskick

Ja tack, jag vill få mejl med musikinformation från EFS