Samarbetskyrkor

Den första samarbetskyrkan, Sätra, kommer till år 1966. Visionen om samarbetskyrkor mellan EFS och Svenska kyrkan växte fram ur behovet att bygga nya gemenskaper. I dessa återfinns en stor del av EFS mest utåtriktade arbete. I samarbetskyrkorna kombineras Svenska kyrkans öppenhet med EFS betoning av böneliv, ansvarstagande och lekmannaengagemang.

 

Samarbetskyrkor EFS-Svenska kyrkan

Sedan mer än 40 år har EFS missionsföreningar och Svenska kyrkans lokala församlingar på mellan 40-50 platser haft ett nära samarbete i form av samarbetskyrkor. Att EFS och Svenska kyrkan samarbetar är vanligt och naturligt sedan mer än 100 år tillbaka i tiden. I samarbetskyrkorna har dock EFS missionsförening och kyrkoförsamlingen/pastoratet ett särskilt avtal med två alternativa upplägg. I det ena delegerar kyrkorådet till den lokala EFS-föreningens styrelse att styra och ansvara för verksamheten i samarbetskyrkan. I det andra upplägget delegerar både kyrkorådet och den lokala EFS-föreningens styrelse till ett partssammansatt samarbetsråd som får uppgiften att styra och ansvara för den gemensamma verksamheten. I båda fallen tillskjuts ekonomiska medel från kyrkoförsamling/pastoratet till det gemensamma arbetet.

Samarbetskyrkorna är en mycket viktig del av EFS arbete, ca 40% av all verksamhet i EFS utförs i samarbetskyrkor. Samarbetskyrkorna tillhör också den grupp kyrkor i Svenska kyrkans som har högt gudtjänstfirande och många engagerade frivilliga. Alla dessa frivilliga krafter i samarbetskyrkorna är en viktig resurs för kyrkans framtid i vårt land.

Andra samarbeten

Det finns utöver dessa speciellt reglerade samarbetskyrkor också ett 100-tal andra samverkansavtal mellan EFS missionsföreningar och kyrkoförsamlingar. Det kan även då handla om anställningar av EFS präst för flera missionsföreningar i en kyrkoförsamling, om samverkan i gudstjänster eller ekonomiskt stöd till viss verksamhet som EFS bedriver. Det finns stor variation och det är bra då förutsättningarna är olika i olika församlingar.

Grunden för samarbetet

Grunden för vårt samarbete är att vi är en del av Kristi världsvida kyrka. EFS har sedan starten 1856 varit en del av Svenska kyrkan och det har också tydliggjorts i avtal mellan Svenska kyrkan och EFS.

Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete som EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan.”

Ur avtalsöverenskommelsen från 1989/90 och 2009