Tack till er som gett till Salt!

Nu är insamlingsperioden till Salt slut. Fortsätt gärna att be för Salt framöver.

TACK alla ni som har gett till och bett för Salt – barn och unga i EFS! Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Salt vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

Salt är en viktig plats för ban och unga runt om i hela Sverige. Bland annat anordnas scouting, kör, söndagsskola och mycket, mycket mer! Är du under 18 år kan du bli medlem i Salt. Kontakta gärna din lokala EFS-förening för att se vilken verksamhet de ordnar där du bor.