Historia

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse som uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet. Här kan du ta del av viktiga händelser genom historien.

Viktiga årtal och händelser

1852

Tre Uppsalastudenter kände nöd för det andliga läget i Sverige och ville bidra till att Svenska kyrkans medlemmar (då i princip alla svenskar) fick höra ett frigörande budskap om Jesus Kristus. Det var på den tiden förbjudet att samlas utan prästens medverkan. Studenterna samtalade om hur man bäst skulle sprida kunskap om evangeliet till så många som möjligt. De kom fram till att ett bra sätt var att ge ut små skrifter. Kolportörer som vandrade över landet spred skrifterna och små traktater.

Men det var inte tillräckligt. Därför ville studenterna bilda en ny rörelse som kunde samla människor som brann för människors andliga väl.

1856

EFS bildas. Utgivningen av tidningen Budbäraren börjar.

1861

Beslut om utlandsmission. 1865 sändes de tre första missionärerna till Ostafrika. Den internationella missionen blev vartefter en mycket omfattande del av EFS arbete. Arbete i Eritrea, Etiopien, Indien, Tanzania, Somalia, Sudan, Malawi kan särskilt nämnas.

1862

Startas en missionärsutbildning, som ganska snart tillsammans med en kolportörs-/predikantutbildning lokaliseras till Johannelund i Bromma.

1869

beslutar EFS styrelse att påbörja sjömansmission för svenska sjömän i utländska hamnar. EFS är pionjär på detta område i Sverige och fortsätter med sjömansmission till slutet av 1973, när de sista stationerna, sjömanskyrkorna i Liverpool och Hamburg, lämnas över till SKUT (Svenska kyrkan i utlandet).

1902

De ungas förbund bildas vilket ger ny kraft åt EFS-rörelsen.

1910

Svenska Bibelinstitutet startas av EFS i Östertälje. Skolan (numera Hagabergs folkhögskola) har kommit att betyda oerhört mycket för bibelkunskapen i EFS och blev också en god förberedelse för vidare studier på Johannelund.

1920

EFS startar arbetet med folkhögskolor då Umeå Handelsskola köps in och får namnet “EFS praktiska läroverk”. Idag finns det åtta folkhögskolor med koppling till EFS.

1921

Verksamheten i Sverige delas in i distrikt.

1928

Missions-Tidning och Budbäraren slås ihop och blir Missions-Tidning Budbäraren. Sedan 1982 heter den EFS Missionstidning Budbäraren.

1938

Den italienske diktatorn Mussolini hade 1936 utvisat alla missionärer ur Somalia, Etiopien och Eritrea. En del av EFS missionärer sänds detta år istället till Tanganyika, nuvarande Tanzania.

1966

EFS utlandsarbete gick in i ett förändringsskede där de inhemska systerkyrkorna successivt tog ett större eget ansvar. Den första samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska kyrkan byggs i Sätra, strax söder om Stockholm. Samarbetskyrkoformen innebär att en missionsförening tar ansvar för verksamheten i en statsdelskyrka i den lokala kyrkoförsamlingen.

1970

Johannelunds Teologiska Institut flyttar från Stockholm till Uppsala. Under sjuttiotalet öppnades nya och nygamla missionsfält i Sudan och Kenya, som en följd av en ökad flyktingström från Etiopien. 1980 inleds arbete i Somalia. EFS började också samarbete med Wycliffe (bibelöversättare).

1989 och 1990

EFS och Svenska kyrkan skriver under en överenskommelse där det bland annat står: “Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete som EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin samhörighet med Svenska kyrkan.” Detta avtal får bland annat till följd att EFS pastorer vigs till präster i Svenska kyrkan, dock med förbehållet att de arbetar inom EFS.

1992

EFS bokförlag, som startats under EFS första verksamhetsår, ingår i Verbum, där EFS samtidigt blir delägare. 2005 börjar EFS ge ut böcker med logotypen EFS läser i samarbete med olika förlag.

2001

Gratismagasinet om EFS mission, efs.nu, börjar ges ut. Tidningen skickas till alla givare.

2005

Salt – barn och unga i EFS bildas och har snart över 6 000 medlemmar.

Samma år beslutar EFS styrelse att göra en långsiktig satsning på nyplantering av EFS-gemenskaper. Sedan dess har ca 40 initiativ tagits i den riktningen.

2009

Överenskommelsen med Svenska kyrkan förnyas.

2010

EFS tar på nytt hand om det internationella missionsarbetet genom en egen internationell avdelning, efter att Svenska kyrkan under ett antal år administrerat det.

2012

Tidningarna Budbäraren och efs.nu slås ihop i samband med julinumret. Därmed blir tidningen en medlemstidning som utöver prenumeranter även skickas ut gratis till alla medlemmar. Vissa nummer skickas även till givare.

2020

I dag har EFS har cirka 15 000 personer som direkta medlemmar i någon av de 314 föreningar och grupper som finns spridda över landet. I EFS verksamhet tar drygt 44 500 personer del.

Filmer om mission