Styrelsearbete

I tio olika avsnitt får du bekanta dig med de viktigaste aspekterna på en ideell förening och styrelsearbetet. Serien är tänkt att användas inom styrelsen för att blir mera kreativa och undvika de ”fällor” som finns i ideell verksamhet. Ett förslag är att se ett avsnitt och sedan diskutera tillsammans hur ni kan använda det ni lär er.

Del 1: Översikt – civilsamhället

Här får du en översikt av olika organisationer i vårt samhälle, speciellt ideella föreningar och hur de fungerar och vad de är och vad de inte är!

Del 2: Ideella organisationer

Vad kännetecknar ideellt arbete? Vad motiverar oss till det till ideellt engagemang? Hur berörs vi som personer i ideellt arbete?

Del 3: EFS organisation

Vad är en missionsförening? Hur arbetar vi med denna struktur? Varför behöver vi regler, vilken nytta gör de?

Del 4: Styrelseansvar

Här tar vi upp styrelsens ansvar i en ideell förening. Vad ska en styrelse göra? Vad kan göra att styrelsearbetet blir tungt? Vad krävs av en styrelseledamot?

Del 5: Årsmötet

Vad innebär en årsredovisning? Vad ska vara med? Revisors uppgift? Vad betyder ansvarsfrihet för styrelsen?

Del 6: Styrelsens arbetsprocess

Vilka olika funktioner – roller – finns i styrelsearbetet? Vad gör de? Vilken administration behövs? Hur kan ett styrelsemöte se ut? Valberedningens uppgift blir lätt bortglömd. Vi går igenom de vanligaste styrelsesynderna som sänker arbetet.

Del 7: Ekonomi hos juridisk person

Här förklaras, på ett enkelt sätt, vad en resultaträkning och balansräkning är. Hur ska man begripa vad likvid är för något? Ska en ideell förening gå med vinst?

Del 8: Etiska regler

Hur ska vi vara mot varandra i styrelsearbetet? Hur uppför man sig när man representerar en styrelse eller organisation. Vilka etiska normer gäller. Vad är egentligen ”jäv” för något?

Del 9: Styrelse – anställda

Hur kan man skapa en bra relation mellan anställda och styrelsen? Vem gör vad i en ideell förening? Hur fördelas strategiarbetet, det vardagliga arbetet mm. Vem har makten? Vad är vanliga problem i ideella styrelser? Störningar i själva styrelse-mötet? Hur kan man förebygga dessa situationer?

Del 10: Förändringsarbete

Vad är viktiga moment när det gäller att utveckla en förenings verksamhet. Hur undvika att hamna i stressiga situationer som styrelsen. En kort presentation av NÖHRA-modellen som ett enkelt verktyg för att skapa förändring.