Arbeta för EFS

EFS har ca 350 personer anställda som på olika sätt bidrar till att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Våra anställdas arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsledning är mycket varierande över landet. Ganska ofta är det lokala föreningar och deras styrelse som har arbetsgivaransvar, vilket innebär att det är lekmän som tar hand om personalfrågorna. Vissa har stor kunskap då de jobbar med dessa frågor till vardags, men de flesta har mer begränsad kunskap om arbetsledning och personalansvar. Till hjälp finns personer med ansvar för personalfrågor på distriktsexpeditionerna. Även från EFS riks finns stöd att få.

EFS personalnämnd arbetar kontinuerligt med att uppdatera olika policydokument och material till stöd i personalarbetet. Information och dokument ska finnas tillgängliga på EFS hemsida för att underlätta arbetet som arbetsledare och arbetsgivare på alla nivåer i EFS.

I EFS personalnämnd ingår:

– Helene Lundgren (personalchef, EFS Kansli, Uppsala)

– Linnéa Olsson (HR- generalist, EFS Kansli, Uppsala)

– Alice Harlin (Vikarierande HR- generalist, EFS Kansli, Uppsala)

– Stefan Nordström (Vision Ekumeniska)

– Marie Larsson (Ledamot och Ordförande för Personalnämnden)

– Maria Andersson (Styrelserepresentant)

– Mia Ström (Distriktsföreståndare Mittsverige)

– Helena Nowacheck (Ledamot)

EFS som arbetsgivare

Som arbetsgivare i EFS kan du få stöd och hjälp i olika frågor av distriktsexpeditionerna, riks och styrelsens personalnämnd, där det finns personer som har kunskap och erfarenhet av personalfrågor.

På årskonferensen 2013 hölls en nätverksträff med rubriken “Den goda arbetsgivaren” och materialet finns här: Nätverksträff konferensen 2013

Arbeta som präst

Om du vill bli präst i EFS finns det några viktiga saker att känna till: Det finns bara ett prästämbete i Svenska Kyrkan. De som prästvigs för Svenska Kyrkan och EFS vigs tillsammans i respektive stift. Om du går på Johannelunds teologiska högskola ges regelbunden information om prästantagning.

Vill du arbeta som missionär för EFS?