Bli präst i EFS

Präst i EFS

Om du vill bli präst i EFS finns det några viktiga saker att känna till: Det finns bara ett prästämbete i Svenska Kyrkan. De som prästvigs för Svenska Kyrkan och EFS vigs tillsammans i respektive stift. En EFS präst kan dock inte få fast tjänst som präst i Svenska Kyrkan, förutom i en samarbetskyrka. Man vigs till tjänst som präst i EFS.

Tjänsten som EFS präst har ofta mer inriktning på att nå ut till nya grupper, finna nya former och på stöd av frivilliga ledare (vara missionell) än på att vara herde och förvaltare. Förkunnelse av Guds ord på många olika sätt är alltid centralt i en EFS prästtjänst.

Processen fram till vigning för tjänst i EFS innehåller:

Förberedelser

Utbildning, praktik och EFS erfarenhet. Har du liten EFS erfarenhet kan du behöva göra extra EFS praktik. Har du inte svenska som modersmål måste du ha språkkunskaper i svenska motsvarande högskolekompetens (TISUS-test eller godkänt i Svenska som andraspråk 3).

Antagningsprocess

Efter att du skickat in intresseanmälan för tjänst som präst i EFS inleds din antagningsprocess. Du sänder också intyg på alla dina högskolestudier till oss. Antagningsprocessen tar ett till ett och ett halvt och behöver därför påbörjas i god tid, gärna under det första studieåret. Processen omfattar i huvudsak följande moment:

  • Ett antal samtal med tilldelad kontaktperson, en av EFS regionala missionsledare/distriktsföreståndare.
  • Intervju med intervjugrupp utifrån perspektiven: Prästrollen, teologi och personlig lämplighet
  • EFS dygn med information om EFS arv, nutid och vision
  • Enskilt samtal med missionsföreståndaren
  • Deltagande i träffar för Stiftelsegrupp. Denna grupp samlar studenter som har sikte mot tjänst i EFS.
  • samt förstås att du fullföljer de akademiska och pastorala profilkurser vid Johannelunds teologiska högskola som åläggs. Det normala är att du ska ta 180 hp teol. kand. examen samt 60 hp församlings och missionsinriktade studier (4:e året).

Till grund för antagning om lämplighet för tjänst i EFS ligger samtliga moment inklusive praktikrapporter. Beslut fattas av EFS styrelse efter rekommendation av EFS antagningsråd. Antagningsbesked samt godkännande av EFS missionsföreståndare krävs för att påbörja den avslutande praxisterminen på Johannelunds teologiska högskola. Praxis kommer att ges ca. vartannat år.

När tjänst erhållits fattar EFS styrelse beslut om att anhålla om vigning i aktuellt stift. Därefter slutförs kontakterna med biskop och domkapitel inför vigningen. Under det första året som präst får du stöd i din uppgift av en mentor.

Om du vill anmäla ditt preliminära intresse till att bli präst inom EFS kan du göra det genom att skicka ett mail till Mia Ström, Sverigechef: mia.strom@efs.nu

För att starta antagningsprocessen skickar du in en intresseanmäla. Detta innebär inte att du lovar att bli EFS präst, inte heller att du får ett löfte om att bli det. Men det kan vara ett bra sätt att pröva om Gud har kallat dig!

Länk till intresseanmälan (Wordfil)

Vid frågor om antagningsprocessen, kontakta: