EFS distrikt/regioner

EFS är indelat i sju geografiska distrikt/regioner: Norrbotten, Västerbotten, Mittnorrland, Mittsverige, Västsverige, Sydöstsverige och Sydsverige.

På distrikts-/regionnivå hanteras uppgifter som den enskilda föreningen inte har resurser att klara själv eller som det är effektivare att göra tillsammans. Varje distrikt/region har en expedition som sköter det löpande arbetet. Expeditionen leds av en distriktsföreståndare eller Regional missionsledare som är anställd av EFS riksorganisation.

Kontakt