Styrelse

EFS riksstyrelse väljs av EFS högsta beslutande organ: årsmötet.

Ledamöter väljs på en period av tre år och kan maximalt sitta tre perioder. Efter det är ledamoten inte valbar förrän denne varit utanför styrelsen i minst ett år.

EFS styrelse har ett övergripande ansvar för EFS utveckling och sammanträder fem till sex gånger per år. Till sin hjälp har styrelsen EFS kansli, samt olika underorgan.

Styrelsen utser missionsföreståndare, avdelningschefer, chefredaktör för Budbäraren, rektor på Johannelund samt distriktsföreståndare. Till styrelsen kan du vända dig om du har synpunkter på EFS arbete i Sverige eller det internationella arbetet.

 

EFS styrelse 2023/2024

Jan Hallquist, ordförande
Brämhult
Lillemor Persson, 1:a vice ordförande Örkelljunga
Elisabeth Sandlund, 2:a vice ordförande Bromma
Anders Bergner
Elna Bolin Järpen
Marie Larsson Bromma
Börje Lund Partille
Per Moen Ånäset
Charlotta Nordström Örkelljunga
Emma Ortiz Markaryd
Marie Gustavsson
Stefan Holmström Uppsala

Arbetsordning för EFS styrelse (beslutad 2020-12-04)

Vill du ta del av styrelsens protokoll?
Kontakta organisationssekreterare: