Styrelse

EFS riksstyrelse väljs av EFS högsta beslutande organ: årsmötet.

Ledamöter väljs på en period av tre år och kan maximalt sitta tre perioder. Efter det är ledamoten inte valbar förrän denne varit utanför styrelsen i minst ett år.

EFS styrelse har ett övergripande ansvar för EFS utveckling och sammanträder fem till sex gånger per år. Till sin hjälp har styrelsen EFS kansli, samt olika underorgan.

Styrelsen utser missionsföreståndare, avdelningschefer, chefredaktör för Budbäraren, rektor på Johannelund samt distriktsföreståndare. Till styrelsen kan du vända dig om du har synpunkter på EFS arbete i Sverige eller det internationella arbetet.

 

EFS styrelse 2020/2021

Uppsala
Lillemor Persson, 1:a vice ordförande Örkelljunga
Tomas Andersson, 2:a vice ordförande Lerberget
Jan Hallquist Borås
Vidsel
Marie Larsson Katrineholm
Per Moen Ånäset
Oliver Vadian Uppsala
Emma Ortiz Markaryd
Partille
Skellefteå
Sundbyberg

Arbetsordning för EFS styrelse (uppdaterad nov 2015, pdf)

 

Styrelsen uppe från vänster:
Börje Lund, Maria Andersson, Lillemor Persson, Emma Ortiz

Mellersta raden från vänster:
Roger Wikström, Marie Larsson, Tomas Andersson, Jan Hallqvist

Nedersta raden från vänster:
Eyassu Tesfay, Oliver Vadian, LarsOlov Eriksson, Per Moen

 

Vill du ta del av styrelsens protokoll via e-post eller post?
Kontakta organisationssekreterare: