Skattereduktion för gåvor

EFS riks är godkända som gåvomottagare för skattereducerande gåvor. Det går bara att få skattereduktion för gåvor till vissa ändamål. Kravet från Skatteverket är att gåvorna ska gå till social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

EFS som gåvomottagare lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket så att det automatiskt kommer med i givarens deklaration. Skattereduktionen är 25 % av årsgåvan men maximalt på 3 000 kronor per år, vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kr till godkända gåvomottagare (fr o m 2022).

Det går bra att swisha in din gåva och uppge ändamål samt personnummer för att det ska registreras och ge möjlighet till skattereduktion. Så om du vill ge till till exempel Somalia så kan du Swisha 900-9903 eller betala in på BG 900-9903 och uppge ”Somalia + ditt personnummer”, så registrerar EFS det på din kontakt om det är minst 200 kr som är kravet från Skatteverket. Om du betalar in en skattereducerande gåva åt någon annan än dig själv, måste du ange både personens namn och personnummer.

Nedan är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

 • Vid gåvotillfället ska mottagaren veta vilket ändamål gåvan ska användas till, så markera gåvan tydligt.
 • Du måste ge minst 200 kronor vid samma gåvotillfälle.
 • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året till en eller flera (av Skatteverket godkända) gåvomottagare.
 • För att få skattereduktion behöver EFS inneha ditt personnummer i registret. Om du är medlem i EFS så har vi redan ditt personnummer, annars ska du skriva det när du swishar eller i meddelanderutan för Bankgirot.
 • Om du betalar in via OCR nummer utifrån en avi (som har ditt namn på) till ett av de godkända ändamålen har vi också redan ditt personnummer och gåvan registreras för Skattereduktion. Om du vill börja ge med OCR nummer, kontakta EFS Givarservice enligt kontaktuppgifterna nedan.

Följande av EFS ändamål räknas i kategorin social hjälpverksamhet och kan ge skattereduktion:

 • EFS Diakonala mission
 • Katastrofinsatser/nödhjälp
 • Somalia/Somalialand
 • Irak
 • Aira sjukhus
 • BIAL – Barn i alla länder
 • Hope for children – utsatta barn i Etiopien
 • Utbildning för kvinnor i Eritrea
 • Utsatta barn i Rama

Om du har ett autogiro till något av dessa ändamål, men beloppet är under 200 kr per ändamål så är du välkommen att kontakta Givarservice för att höja beloppet om det ska bli godkänt för skattereduktion.

Ge en gåva online