Stadgar och officiella dokument

Här hittar du stadgar och länkar till andra viktiga officiella dokument.

EFS grunddokument

EFS Stadgar 2016 (pdf)

EFS riktlinjer antogs på EFS årsmöte 19 maj 2012. Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner (PDF)

EFS-riktlinjer_2012-ettan

Årsmötesbeslut och handlingar

Verksamhetsplan för EFS centrala 2017 (pdf)

EFS rambudget för 2017 (pdf)

Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Revisionsberättelse (pdf, 75 kb)
 

Normalstadgar

Om man vill starta en förening eller EFS-grupp och ansluta den till EFS riksorganisation krävs att föreningens stadgar godkänns av EFS styrelse. Man behöver också vara i kontakt med sin distriktsföreståndare. Här finner du normalstadgarna för EFS-förening respektive EFS-grupp.

Normalstadgar för EFS missionsförening

Normalstadgar EFS-grupp
 

Modeller för avtal mellan EFS och Svenska kyrkan

Vägledande råd för samarbetskyrkoavtal (pdf)
Avtal samarbetsråd 2013-10-24 (docx, 24,5 kb)
Avtal samarbetskommitté 2013-10-24 (docx, 25,9 kb)