Bär en missionär

EFS har sänt ut missionärer till andra länder sedan 1866 och de har alltid varit burna av EFS-medlemmars givande och bedjande. 

Bli bärare för EFS missionärer. EFS sänder ut missionärer till olika länder för tjänst i Guds rike, som vittnen för evangeliet om Jesus Kristus. Missionärerna bärs av EFS medlemmars givande och böner.

Alla EFS missionärer ska knyta till sig så kallade bärare, både för förbönsstöd och ekonomiskt stöd. Både enskilda, församlingar och föreningar kan vara bärare.

Bärarens uppgift är att regelbundet be för missionären och att teckna sig för ett månatligt givande (autogiro där man själv väljer belopp). Varje missionär behöver bärare som tillsammans täcker minst 10 procent av EFS kostnader för missionären.

Villkor för åtagandet finns i formuläret:

Jag vill bära en missionär!