Tack!

Ett stort tack till alla er som givit av er tid och ert engagemang för att kunna göra EFS och Salts årskonferens 2018 möjlig! Tillsammans har vi fått utmanas och inspireras för att bryta ny mark i våra lokala sammanhang och i det gemensamma arbete som EFS och Salt bedriver. Vår bön är att det Gud har påbörjat i våra liv ska få bevaras och befästas.

Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare

Johanna Björkman, generalsekreterare Salt