Tidslinje

 • 1856 EFS bildas och förlaget
 • 1857 börjar utgivningen av Budbäraren.
 • 1859 publiceras EFS första sångsamling som från1889 bär namnet Sionstoner. (Sedan 1986 är Den svenska psalmboken gemensam för Svenska kyrkan och EFS)
 • 1861 beslutar EFS styrelse att även uppta mission i utlandet.
 • 1862 startas en missionärsutbildning som tillsammans med en kolportörs och predikantutbildning lokaliseras till Johannelund i Bromma.
 • 1866 anländer de första missionärerna till Ostafrika.
 • 1869 beslutar EFS styrelse att påbörja sjömansmission för svenska sjömän i utländska hamnar.
 • 1902 bildas en särskild ungdomsorganisation, De Ungas Förbund (DUF).
 • 1921 sker distriktsindelning av verksamheten i Sverige. I dag har EFS sju distrikt.
 • 1966 kommer den första samarbetskyrkan till, i Sätra.
 • 1970 flyttas Johannelund till Uppsala.
 • 1971 DUF och dess verksamhet integreras i EFS.
 • 1981 ett 5-årigt program för utbildning av präster i Svenska kyrkan startats på Johannelund, främst för att tillgodose behovet av samarbetskyrkopräster.
 • 1986 flyttas EFS expedition till Uppsala.
 • 1989-90 befästs EFS identitet som inomkyrklig missions-rörelse genom överenskommelser och avtal med Svenska kyrkan.
 • 1992 säljs EFS bokförlag till Verbum.
 • 1993 får Johannelund formell högskolestatus.
 • 2005 börjar EFS återigen ge ut böcker, nu under namnet EFS Läser.
 • 2005 bildas på nytt en särskild ungdomsorganisation, Salt – barn och unga i EFS.
 • 2009 förnyas avtalen mellan EFS och Svenska kyrkan.
 • 2010 börjar EFS åter bedriva sitt utlandsarbete genom en egen internationell avdelning och idag är 13 missionärer utsända av EFS.