Teologisk utbildning

Indien
Utbildning
Eritrea & Etiopien

EFS bidrar med studiestipendier till teologistuderande vid flera olika institutioner, i huvudsak på grundnivå, men i några fall även på högre nivå.

Mendi bibelskola I Etiopien

Redan 1950 startades bibelskolan i Mendi av EFS. Genom åren har hundratals evangelister och präster utbildats. EFS bidrar med fem heltidsstipendier för blivande evangelister.

Nakamte teologiska seminarium i Etiopien

EFS har arbetat i Nakamte sedan 1923 och har bland annat startat en bibelskola. Den har sedan dess utvecklats till ett teologiskt seminarium som har drygt 100 heltidsstudenter. EFS bidrar med studiestipendium till 12 studenter som studerar teologi på grundläggande nivå.

Beleza teologiska seminarium i Eritrea

Missionsstationen i Beleza grundades 1891. Präster inom den lutherska kyrkan i Eritrea utbildas på det teologiska seminariet i Beleza. På seminariet anordnas också kurser för ungdomsledare och söndagsskoleledare. EFS ger ett generellt stöd till seminariet i Beleza.

Teologisk utbildning i Indien

Evangelisk lutherska kyrkan i Madhya Pradesh har ingen egen teologisk utbildning utan sänder sina studenter till lutherska institutioner i andra delar av Indien, framförallt Gurukul Lutheran Theological College i Chennai och Gossner Theological College i Ranchi. EFS bidrar med studiestipendier till dessa studenter.

ge en gåva Ladda ner pdf