TEE i Etiopien och Tanzania

Theological Education by Extension (TEE) är en grundläggande teologisk utbildning i studiecirkelform.

Utbildning
Etiopien
Tanzania

Fokus ligger på praktiskt arbete i församlingen och på mission. Deltagarna träffas i samtals- och diskussionsgrupper varje vecka och däremellan studerar de hemma, parallellt med sitt vanliga arbete. Därigenom får kyrkomedlemmar på gräsrotsnivå tillgång till grundläggande teologisk utbildning.

Studieformen gör att det även är möjligt för kvinnor med ansvar för familj och barn att delta. I Tanzania är 50 % av studenterna kvinnor och i Etiopien är drygt 15 % av studenterna kvinnor.

I Etiopien har TEE funnits sedan 1970 och därifrån spreds det, bland annat via EFS, till Tanzania. Sedan dess har tusentals personer utbildats genom TEE.

TEE vänder sig i första hand till personer med olika uppdrag inom kyrkan, exempelvis ungdomsledare, ledare för kvinnogrupper, lekmannapredikanter och församlingsäldste. EFS stödjer TEE i Etiopien och Tanzania. Ungefär 2 500 personer studerar inom TEE i respektive land.

I Etiopien har TEE funnits sedan 1970 och därifrån spreds det, bland annat via EFS, till Tanzania. Sedan dess har tusentals personer utbildats genom TEE. Dessa tjänar nu kyrkorna, antingen ideellt eller som präster, evangelister eller församlingsledare.

ge en gåva Ladda ner pdf