Avkragad präst friad

EFS har idag tagit del av överklagandenämndens beslut att fria den präst som tidigare av Luleå domkapitel avkragats efter undervisning på ett konfirmandläger.

– Det är med lättnad och tacksamhet som vi tar emot beskedet att den anklagade prästen åter får stå i vigningstjänsten och att överklagandenämnden friat den aktuella prästen på alla punkter, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

Vi konstaterar att den kyrkliga ordningen därmed har garanterat rättssäkerhet och opartiskhet, samt att kyrkan står fast i lära och bekännelse.

Överklagandenämnden fastslår bland annat följande i sitt beslut:
”Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor eller om skapelsen och evolutionsteorin. NNs uttalanden i dessa frågor kan därför inte strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att NN har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inte heller kan hennes uttalanden anses innebära att hon har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.”

– Beslutet är en lättnad för många i EFS eftersom vi ser att även den linje som värnar äktenskapet mellan man och kvinna har en självklar hemortsrätt i Svenska kyrkan, säger EFS styrelseordförande LarsOlov Eriksson.