Kristen radio i Eritrea och Etiopien

Evangelisation
Eritrea & Etiopien

Den kristna radion i Eritrea och Etiopien ger evangeliet vidare.

Vi möts i hemlighet och lyssnar till era radioprogram fyra gånger i veckan. I slutet av varje program läser vi Bibeln och ber. Vi brukar samtala om det vi har hört och hjälps åt med att besvara de frågor som dyker upp. När det är frågor som vi inte vet svaret på, ber vi över dem och går vidare. Tack för programmen.” 
Lyssnare från Afar-regionen, Etiopien

I områden med mycket begränsade kommunikationsmöjligheter är radion fortfarande en av få fungerande informationskanaler. Radion når långt ut på landsbygden, in i fängelser, på militärförläggningar och till många andra platser. Många har under åren mött kristen tro genom radion och många lyssnare hör av sig till radiostationerna genom besök, brev, e-post och telefonsamtal.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea och Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus sänder på flera olika språk med målet att predika evangelium, och bidra till en positiv samhällsutveckling. Radioprogrammen handlar om olika ämnen, exempelvis Bibeln, jämställdhet och hälsa.

Ladda ner pdf