Missionärer

EFS har en lång tradition av att sända ut missionärer. Denna uppgift är ett led i det missionsuppdrag som den universella kyrkan har fått att i ord och gärning vittna om Guds kärlek genom Jesus Kristus.

 

En missionär är ett kristet vittne som på EFS kallelse ställt sig till förfogande för en bestämd arbetsuppgift. I de flesta fall utförs denna uppgift i samarbete med lokala kyrkor/organisationer och andra missionsorganisationer.

Heltidsanställda missionärer

 

Seniorvolontärer och korttidsmissionärer

Att vara pensionär innebär inte att missionsuppdraget är avslutat. Även mitt i arbetslivet kan det vara möjligt att göra ett avbrott för att kunna bidra i missionens tjänst. Följande seniorvolontärer och korttidsmissionärer sänds ut under kortare eller längre tid under 2017:

  • Annika Belfrage, förskolelärare för Alfred och Klara Sandahl i Bulongwa, Tanzania
  • Fredrik Brosché, undervisar vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
  • Staffan Grenstedt, undervisar vid Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) i Addis Abeba, Etiopien
  • Agne Nordlander, undervisar vid Mekane Yesus kyrkans teologiska seminarium i Addis Abeba, Etiopien
  • Rune Persson, arbetar som rådgivare för teologisk distansutbildning (TEE) i Iringa, Tanzania
  • Ulla Tufvesson-Kagali, undervisar vid sjuksköterskeskolan i Ilembula, Tanzania

En missionär är ett kristet vittne som på EFS kallelse ställt sig till förfogande för en bestämd arbetsuppgift.

Tältmakarmissionärer

EFS tältmakarmission är att vara sänd in i korta eller längre missionsinitiativ utomlands eller i Sverige då man ska studera eller arbeta med annat än kyrkligt arbete. Tältmakarmissionärer är inte anställda eller avlönade av EFS, men är efter ansökan sänd och bekräftad av EFS.

AnnaHelena Lindberg, arbetar med EFS nyplantering i London i nära samarbete med den lokala anglikanska församlingen Holy Trinity Barnes.

Nyligen (senaste två åren) hemkomna missionärer

Rune Persson
Rune Persson avslutade sin tjänst i november 2015. Han har arbetat som koordinator för teologisk distansutbildning (TEE) i Iringa, Tanzania.

Viktoria och Jonas Nordén
Viktoria och Jonas Nordén avslutade sina tjänster på Mekane Yesuskyrkans (EECMY) barn- och ungdomsavdelning sommaren 2016.

 

Vill du stötta någon av våra missionärer ekonomiskt?

Klicka på knappen: Bär en missionär