1856

EFS bildas på initiativ av Hans Jacob Lundborg.