1861

Beslut fattas av EFS styrelse om att uppta mission även utomlands. Dessutom anställs Lina Sandell på EFS.