1862

Ett missionsinstitut grundas för utbildning av missionärer. Rektor blir Waldemar Rudin.