1865

De första missionärerna – C J Carlsson, P E Kjellberg och L J Lange – avskiljs för sina uppdrag.