1866

De första missionärerna kommer till Massaua i Eritrea.