1898

EFS styrelse beslutar att uppta mission i Juba (Somalia) och Karl Cederqvist blir den förste missionären på plats.