1938

De första missionärerna – familjerna Nordfeldt och Uhlin – sänds till Tanganyika (Tanzania).