1970

EFS bedriver ett omfattande nödhjälpsarbete på Afrikas horn och i Sudan. Detta pågår från 1970-talets början till mitten av 1990-talet.