1982

Malawis första lutherska kyrka (ELCM) bildas.